Opzegging lidmaadschap

Wanneer iemand besluit zijn lidmaatschap op te zeggen, moet hij/zij rekening houden met de volgende regels:

  • Opzegging dient Schriftelijk of per E-mail te gebeuren
  • De opzegging moet vóór 1 juni of 1 december binnen zijn
  • De contributie wordt altijd tot 1 juli of tot 1 januari berekend
  • Opzeggen bij : ledenadministratie@zpcdereuring.nl
Mondeling doorgeven aan een trainer of coach is NIET voldoende
De kosten voor de startvergunning moeten altijd voor het gehele kalenderjaar betaald worden ook al wordt het lidmaatschap per 1 juli opgezegd.