Zwemmen

 Zwemmen is leuk! Dat kunnen onze leden van De Reuring bevestigen. Als vereniging gaan wij voor plezier, kwaliteit en continuïteit. Iedereen kan bij ons terecht, of je nu zin hebt om af en toe een baantje te trekken, of gaat voor het verbeteren van je pr’s of om topsport op (inter)nationaal niveau. We bieden zwemplezier voor ieder niveau en alle leeftijden.

(G)ewoon zwemmen

Klik hier voor informatie met betrekking tot (G)ewoon zwemmen

Recreatie

Heb jij net je A of B-diploma gehaald? En vind je zwemmen nog steeds leuk? Kom dan zwemmen bij de recreanten! Je krijgt op een leuke manier les van een trainer en je zwemt met leeftijdsgenootjes in één groep. Er zijn verschillende groepen die zijn opgedeeld in de wedstrijdzwemmers en de niet-wedstrijdzwemmers. De wedstrijdzwemmers hebben een aantal keer per jaar een echte wedstrijd. Bij de niet-wedstrijdzwemmers is plezier in het zwemmen het belangrijkste.Krijg je al zin om mee te doen, kom dan naar het zwembad om te kijken of neem je zwemspullen mee en vraag aan de trainer of je een keer mee mag doen. Bij de recreatie wordt er 2 maal per week gezwommen.
Voor aanmeldingen en/of vragen kunt je ons een mail sturen.

Masters zwemmen

Ben je 20 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom! Ouder worden maar wel fit blijven. Dat is het gezondheidsideaal van veel Nederlanders. Toch gaan de meeste minder sporten als ze ouder worden. De noodzakelijke dagelijkse beweging schiet er vaak bij in. Er is dus veel te zeggen voor de stelling:Je stopt niet met sporten omdat je ouder wordt, maar je wordt ouder omdat je stopt met sporten!Wat is masters zwemmen? Zwemmen voor 20+ers, bij de KNZB masters zwemmen genoemd, is de ideale manier om fit te blijven. Het masters zwemmen is voor zwemmers die op hun eigen manier sportief bezig willen zijn, het motto is: niets moet, je mag lekker zwemmen en heb je even zin in een praatje of wil je even rusten dan kan dat ook. Dat hoort nou eenmaal bij gezellig, sportief samen bezig zijn.Bij Masterzwemmen wordt er 2 maal per week gezwommen.
Voor aanmeldingen en/of vragen kunt je ons een mail sturen.

Selectie

De selectie is er voor iedereen die graag vaker dan twee keer per week zwemt en dit wil combineren met wedstrijden. Om bij de selectie te komen zwemmen moet je eerst een poosje bij de recreanten hebben gezwommen (daar leer je de basis). Je wordt uitgekozen om bij de selectie te zwemmen door de trainers.Wat je altijd al wilde weten over de Selectie. Snel naar
Leeftijds Categorie
Soorten Wedstrijden
KNZB Competitie
Speedo
LAC
Diskwalificaties
Wat mag ik zwemmen
Eisen Zwemkleding
Startgelden

Hoi, je bent lid van de selectie en alles is nog nieuw, hieronder staan een aantal dingen die handig zijn om te weten.
Wanneer je het officiele regelement wilt lezen dan kun je dat hier doen.

Zwemseizoen
Het zwemseizoen start op 1 september en stopt op 31 augustus. Voor alle wedstrijden geldt: Vanaf de datum dat de 6-jarige (minioren 1) leeftijd wordt bereikt, kan worden deelgenomen aan wedstrijden. Leeftijdsbepalingen en beperkingen Een leeftijdsgroep geldt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt. Voor wedstrijden in het Open Water Zwemmen geldt een leeftijdsgroep van 1 oktober tot en met 30 september, bepaald door de leeftijd van de deelnemer die bereikt is/wordt op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt. Vanaf de leeftijdsgroepen voor junioren 1 en ouder dienen de leeftijdsgroepen gesplitst te zijn in de categorieën meisjes, jongens respectievelijk dames, heren. Leeftijd per leeftijdsgroep op 31 december in het zwemseizoen waarin de wedstrijd plaatsvindt. TABEL Leeftijden

Leeftijd
meisjes
jongens
Minioren 1
 6 jaar
 6 jaar
Minioren 2
 7 jaar
 7 jaar
Minioren 3
 8 jaar
 8 jaar
Minioren 4
 9 jaar
 9 jaar
Minioren 5
10 jaar
10 jaar
Minioren 6
 X
11 jaar
Junioren 1
11 jaar
12 jaar
Junioren 2
12 jaar
13 jaar
Junioren 3
13 jaar
14 jaar
Junioren 4
X
15 jaar
Jeugd 1
14 jaar
16 jaar
Jeugd 2
15 jaar
17 jaar
Senioren 1
16 jaar
18 jaar
Senioren 2
17 jaar
19 jaar
Dames/Heren
18 jaar e.o.
20 jaar e.o.
Masters
25 jaar e.o.
25 jaar e.o.

Afmelden
Je kunt je tot 24 uur voor een wedstrijd nog afmelden zonder dat je er een boete voor krijgt.
Mocht je je binnen 24 uur voor een wedstrijd afmelden om wat voor reden dan ook dan moet je een boete betalen van 2,55 euro.
Mocht je je niet afmelden en niet starten dan is dit een stuk duurder (en niet netjes) en gaat het je 7,65 euro per start kosten.
Dus 3x niet starten binnen 1 wedstrijd zonder dat je je afgemeld hebt kost 22.95 euro.
Meld je dus netjes af als je niet kan, of ziek bent geworden.
Bij de Swimkick ( allerjongsten) worden geen boetes geheven. zie ook officieel bericht KNZB,  klik hier

Wat mag ik zwemmen per wedstrijd
Leeftijdsbeperkingen volgens KNZB Artikel D3 B
- Minioren 1
a. De maximale afstand per nummer is 50 meter.
b. Maximaal drie nummers per dag, inclusief estafettes, waarbij tussen de nummers een tijdbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
c. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens met de leeftijdsgroepen minioren 2 en minioren 3 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.
- Minioren 2
a. De maximale afstand per dag is 500 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor (09-2007 D-3 wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 3 en 4 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep
- Minioren 3
a. De maximale afstand per dag is 500 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen minioren 4 en 5 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.
- Minioren 4
a. De maximale afstand per dag is 1000 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen jongens minioren 5 en 6 en meisjes minioren 5 en junioren 1 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.
- Minioren 5
a. De maximale afstand per dag is 1000 meter.
b. De maximale afstand voor vlinderslag bedraagt 100 meter, de maximale afstand voor wisselslag persoonlijk bedraagt 200 meter.
c. Maximaal 4 nummers per dag, inclusief estafettes waarbij tussen de nummers een tijdsbestek van tenminste 30 minuten moet zijn.
d. Zij mogen niet in een oudere leeftijdsgroep uitkomen, behoudens in de leeftijdsgroepen jongens minioren 6 en junioren 1 en meisjes junioren 1 en 2 met inachtneming van de leeftijdsbeperkingen voor de eigen leeftijdsgroep.

Serie en finale van eenzelfde nummer worden in het kader van deze artikelen aangemerkt als één nummer mits tussen serie en finale een tijdsduur is van tenminste 3 uur. Het is toegestaan een estafette met meerdere leeftijdsgroepen vanaf minioren 2 te houden mits in deze estafettes de zwemmers in de leeftijdsgroepen minioren 2, 3, 4 en 5 per team in gelijke aantallen zijn opgenomen en tegen elkaar uitkomen en met inachtneming van het gestelde in dit artikel. Voor zover de in dit artikel bedoelde zwemmers uitkomen in oudere leeftijdsgroepen dienen de beperkingen overeenkomstig de leeftijdsgroep van de zwemmer in acht te worden genomen. Bij deelname aan onderlinge wedstrijden gelden de leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen onverkort.

Welke eisen stelt de KNZB aan de zwemkleding
De KNZB laat niet zomaar alle soorten pakken meer toe tot een wedstrijd.
Per 1 april 2009 zijn er eisen en beperkingen gesteld aan wat mag tijdens een wedstrijd.
Dit regelement vindt u hier en het overzicht van de goedgekeurde zwempakken in 2009 vindt u hier

Welke Wedstrijden zijn er voor mij?
1) Eon Nationale zwemcompetitie
2) MiniorenWedstrijden, Swimkick
3) LAC, Lange Afstand Circuit
4) Limietwedstrijden
5) Toernooien
6) Clubwedstrijden

Eon Competitie
De Eon competitie is onderverdeeld in 6 klassen, te weten: A-competitie B-Competitie C-Competitie District 1e klasse District 2e klasse District 3e klasse Eon Nationale zwemcompetitie
De Reuring komt uit in de 2e klasse, regio Midwest. Er worden 5 wedstrijden per jaar gezwommen voor de competitie.
Deze worden met samen met andere verenigingen georganiseerd. Per competitiewedstrijd wordt er een vooraf vastgesteld programma gezwommen.
Dit programma is door de KNZB opgesteld en per afstand zijn er punten te scoren.
Per leeftijdscategorie tellen de een of twee snelste tijden voor het puntentotaal.
Van te voren heeft de KNZB een richttijd bepaald voor deze afstanden, wanneer je sneller bent dan telt je gezwommen tijd en als je er boven zit of niet start dan geldt de vooraf vastgestelde tijd. Wanneer je een gemiddelde zwemmer(ster) bent dan kun je al punten scoren voor de competitiestand. Een voorbeeld van het zogenaamde telformulier vindt je hier Let vooral op de kreet Verv.tijd, dit is de vervangtijd als er niet, of langzamer, gezwommen wordt.

Minioren Wedstrijden
Er worden in één seizoen vijf Minioren wedstrijden gezwommen. Deze vijf wedstrijden zijn de basis van het wedstrijdzwemmen. Iedereen die de slag en de afstanden kan zwemmen mag deelnemen aan Speedo wedstrijden. Voor de beginners is er zelfs nog een aparte groep. Wij noemen dit de SwimKick wedstrijden. Bij deze nummers worden bijvoorbeeld 25 en 50m in plaats van 100 of 200 meter gezwommen.Voor de gevorderde zwemmers zijn er de voorrondes. Minioren wedstrijden zijn voor minioren (dit zijn zwemmers in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar)en junioren 1 en 2. Alle zwemmers mogen dus vanaf hun 6e verjaardag deelnemen aan de Speedo wedstrijden. Minioren wedstrijden worden door het hele land georganiseerd. Dit wordt gedaan door de Kring samen met een zwemvereniging.

LAC, Lange Afstands Circuit
Bepalingen KNZB Lange Afstand Circuit 2007/2008 Algemeen • Zwemmers en zwemsters uit de leeftijdsgroep minioren 3 en ouder kunnen deelnemen aan het KNZB Lange Afstand Circuit. • Het KNZB Lange Afstand Circuit is verdeeld over drie periodes per seizoen. In elke periode kunnen per leeftijdsgroep twee nummers worden verzwommen welke punten opleveren voor het KNZB Lange Afstanden Klassement. De drie periodes zijn: Periode 1 18 augustus tot en met 4 november Periode 2 5 november tot en met 13 januari Periode 3 14 januari tot en met 16 maart Hieronder staat het overzicht voor de LAC afstanden

Leeftijd
Periode 1
Periode 2
Periode 3
meisjes:minioren 3 en 4
jongens:minioren 3 en 4
200m vrij
-
300m vrij
100m wis
400m vrij
200m wis
meisjes:minioren 5 en junioren 1
jongens:minioren 5 en 6
200m vrij
-
400m vrij
100m wis
800m vrij
200m wis
meisjes:junioren 2 en 3
jongens:junioren 1 en 2
-400m vrij
200m wis
800m vrij
300m wis
1500m vrij
400m wis
meisjes:jeugd 1 en 2
jongens:junioren 3 en 4
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis
jongens:jeugd 1 en 2
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis
Dames:senioren
Heren.senioren
800m vrij
200m wis
1500m vrij
300m wis
2000m vrij
400m wis

LIMIETWEDSTRIJDEN
Gedurende het hele seizoen worden er zogenaamde Limietwedstrijden georganiseerd. Hierbij doen minimaal twee verenigingen aan mee en de wedstrijd is aangemeld bij de KNZB. Het doel is om in de aanloop naar belangrijke wedstrijden je tijd scherper te kunnen stellen,of net de limiet te kunnen halen om aan bv NJK, NK Kring finales etc te kunnen deelnemen

TOERNOOIEN
Dit zijn wedstrijden waar vaak de voorronde en finale op dezelfde dag afgewerkt worden. Dit gaat per inschrijving, al dan niet met een limiet ook zijn er toernooien die meerdere dagen duren.

CLUBWEDSTRIJDEN
De Reuring organiseert zelf ook wedstrijden voor de eigen zwemmers. Voorbeeld hiervan zijn de Clubkampionschaapen, verdeeld over twee avonden en het clubsprint kampioenschap over 25 meter. Deze worden georganisserd vanuit de recreatie en zijn toegankelijk voor: Selecte, Recreatie en Waterpolo

Diskwalificaties
Bij het zwemmen van wedstrijden gelden ook regels. Als je je er niet aan houdt dan komt er DIS bij je tijd te staan, gevolgd met een code.
Nu weet lang niet iedereen die codes uit zijn hoofd, en dat hoeft gelukkig ook niet.
Hieronder staat een link naar een overzicht van die codes.
Sinds het seizoen 2012-2013 krijg je bij een DIS geen tijd meer vermeld. DiskwalificatieCodes

Startgelden
Voor het organiseren van een zwemwedstrijd is ook een zwembad nodig. Dit kost geld en daarom wordt er ook bij iedere wedstrijd van de zwemmers een bijdrage gevraagd. Dit is het zogenaamde Startgeld, de ene keer wat meer de andere keer wat minder, hangt van de wedstrijd en zwembad af. Het startgeld kan gelden voor een hele wedstrijd (Competitie), maar meestal is het per start (toernooien) Om nu te voorkomen dat de kinderen met los geld naar de wedstrijd moeten wordt dit centraal geregeld door de beheer(st)(d)er van de startgelden. Meestal wordt het totaal startgeld overgemaakt naar de organiserende vereniging, soms ook contant betaald door de begeleiding. Voor de KNZB gaat het nog weer anders, daar wordt het van de clubrekening betaald en achteraf weer verrekend.Aan de hand van de startlijst en evt. afmeldingen wordt per kind het startgeld verrekend. 1x per kwartaal / half jaar ontvang je een overzicht van je saldo en de betaalde startgelden van je kind(eren)tot dat moment. Het startsaldo van 25 euro wordt bij nieuwe zwemmers meestal in september/oktober afgeschreven, dan beginnen de wedstrijden ook. Mocht het saldo weer onder of rond de 0 komen dan komt er een berichtje om weer bij te storten. Hoe snel je saldo vermindert hangt af van hoeveel wedstrijden je zwemt. Hopelijk geef dit wat duidelijkheid over hoe het startgeld geregeld wordt in onze vereniging.Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de beheerster van de startgelden, Frank de Leu.

Trainers voor de selectie zijn: Ids Gobes (Hoofdtrainer), Arjan Rademakers en Marijn Boonstra
Voor  vragen kunt je ons een mail sturen.

Waterpolotags

IMG_1609

Zin om mee te trainen?

Lijkt het je leuk om een keertje mee te trainen? Vul het inschrijfformulier in. Dan zal er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen door iemand van de club.