Contributie verhoging en bestuurswisseling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2022 op vrijdag 21 april 2023,
is besloten om de contributiete verhogen.

De contributietarieven per kwartaal zijn per 1 april 2023 als volgt:

G(ewoon) zwemmen  €    28,75
Recreatief/minipolo/E en F jeugd waterpolo  €    51,00
Selectiezwemmen< 18 jaar  €    74,50
Selectiezwemmen> 18 jaar  €    85,75
D t/m A jeugd waterpolo (< 18 jaar)  €    63,00
Masterzwemmen en tussengroep  €    63,00
Senioren waterpolo  €    74,50

 

Naast het besluit om de contributiete verhogen heeft er tijdens de algemene ledenvergadering een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Freek Jan Kossen heeft tijdens de ALV afscheid genomen van het bestuur en Ivette van den Hoven is als nieuwe voorzitter gekozen.
Tevens is Marcel de Maijer benoemd en toegetreden op de openstaande vacature als bestuurslid waterpolo.

We danken Freek-Jan voor zijn inzet en wensen Ivette en Marcel veel succes!

Met sportieve groet,
Het bestuur.