Corona-update

De zwembaden mogen op 11 mei weer hun deuren openen en Duikerdel zal 18 mei openen.

Zoals iedereen zal begrijpen is het niet mogelijk om de deuren gewoon te openen en weer te starten waar we in maart gebleven waren.

Aan het opstarten van zwemmen in deze corona-tijd zijn nogal wat richtlijnen verbonden waar de gemeente, het zwembad(personeel), de huurders (wij als ZPC de Reuring) en de gebruikers (al onze leden) zich aan moeten houden.

De KNZB en NZR hebben samen met andere partijen binnen de  zwembranche een protocol opgesteld welke hier is na te lezen.

Het uitwerken van dit protocol door de gemeente en De Reuring kost tijd. Natuurlijk volgen we alle ontwikkelingen op de voet. Wij zijn in overleg met het zwembad en de gemeente Langedijk hoe en wanneer wij weer kunnen opstarten. In het zwembad of daar buiten.

Zodra er meer nieuws is zorgen wij er voor dat alle leden op tijd worden geïnformeerd.

Tot die tijd: heb geduld en hou vol!