Corona update

Beste leden, trainers, officials en vrijwilligers,

Donderdag 12 maart j.l. heeft de overheid met het RIVM verregaande maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Coronavirus.
Als gevolg daarvan heeft het bestuur, in navolging van het advies van de KNZB en het RIVM, besloten per direct alle trainingen en evenementen stil te leggen.
Dat is donderdag met het korte tijdsbestek waarin deze keuze genomen moest worden naar zoveel mogelijk leden via de WhatsApp groepen binnen de vereniging al gecommuniceerd. Mocht je toch gisteren voor een vaste deur hebben gestaan dan daarvoor onze excuses.
Vooralsnog geldt deze maatregel in ieder geval tot 31 maart.
Mocht hier voor die tijd verandering in komen dan informeren we alle leden weer via de e-mail en andere kanalen.
De KNZB heeft alle door hen georganiseerde wedstrijden en evenementen in deze periode ook afgelast. Of (en hoe) de wedstrijden en andere zaken worden ingehaald is nog niet duidelijk maar zodra dat bij ons duidelijk is zullen we alle leden daarover informeren.

Wellicht is het ook zinvol om te melden dat activiteiten die in de komende periode toch worden georganiseerd buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging vallen. Deelname daaraan is dan ook op eigen verantwoording.

Wij hopen dat je begrip hebt voor de ontstane situatie.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Freek-Jan Kossen
voorzitter
Z&PC “de Reuring”