In Memoriam: Erwin Allersma

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

                                           Erwin Allersma

Onze zeer gewaardeerde official, wedstrijdleider en oud-bestuurslid.

Dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor de vereniging en het
wedstrijdzwemmen wensen wij Sophie, Martijn, Jacqueline,
verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Bestuur, trainers, officials en leden van
ZPC de Reuring – Langedijk